Краматорський
навчально-реабілітаційний центр «Гайок»

Колектив КНРЦ «ГАЙОК» визначив своїми пріоритетними завданнями:

 • забезпечення права дітей із складними вадами на здобуття - відповідного рівня дошкільної освіти відповідно до їх можливостей, здібностей  з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;
 • забезпечення ранньої соціалізації та підготовки дітей до здобуття  відповідного рівня дошкільної освіти шляхом спеціально організованого освітнього процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією;
 • формування громадянської позиції, власної гідності,
 • забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;
  надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю;
 • надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), які виховують дітей з інвалідністю, з метою залучення їх та дітей до освітнього та реабілітаційного процесу.

Над комплексним  розв’язанням  поставлених завдань ініціативно і творчо працює колектив КНРЦ «ГАЙОК ». Для забезпечення добробуту та затишку у закладі працюють: адміністрація, юрисконсульт , педагогічний, медичний  та обслуговуючий персонал.

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ:

У складі: директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, практичні психологи, соціальний педагог, музичний керівник,  вчителі-логопеди,  вчителі-дефектологи, вихователі, з яких:

 • 6 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,
 • 7 педагогів - «спеціалісти 1 категорії»,
 • 2 педагога - «спеціалісти 2 категорії»,
 • 1 педагог має педагогічне звання «учитель - методист»,
 • 1 педагог має педагогічне звання "старший учитель",
 • 6 педагогів нагороджено Знаком «Відмінник освіти України»
 • 9 педагогів нагороджено Почесною грамотою МОН України

МЕДИЧНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ:

У складі: 2 лікаря -  педіатра, медична сестра з масажу, медична сестра з лікувальної фізкультури, медична сестра з фізіотерапевтичний процедур, 4 чергові медичні  сестри,  медична сестра з дієтичного харчування.

ІНШІ ПРАЦІВНИКИ:
Допомагає педагогам виховувати дітей працьовитий, терплячий, активний обслуговуючий вихованців персонал.
У складі: заступник директора з господарської роботи,14 помічників вихователя, 2 пралі, 2 комірника, 1 кастеляна, 1 швачка, 3 кухарі, санітарка медичного блоку, прибиральниці, двірник, робітник по обслуговуванню споруд та приміщень, сторожі.