Краматорський
навчально-реабілітаційний центр «Гайок»

Одним з пріоритетних напрямків освітнього процесу КНРЦ «Гайок» є оздоровлення та фізичне виховання дітей зі складними порушеннями розвитку

Воно спрямоване на:

  • охорону та зміцнення здоров’я дітей
  • підвищення опірності та захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності
  • своєчасне формування у вихованців життєво важливих рухових умінь та навичок.

Велика увага приділяється:

  • формуванню правильної постави, рухових навичок, координації рухів, просторового орієнтування;
  • розвитку фізичних якостей: швидкості, спритності, витривалості, сили та інших.

Фізкультурно-оздоровча робота в закладі здійснюється під керівництвом інструктора з фізичної культури Марини БІЛОВОЇ, проводиться з урахуванням стану здоров’я, самопочуття, рівня фізичного розвитку та можливостей дітей.

1 

Повноцінному розв’язанню оздоровчих, освітніх та виховних завдань сприяє комплексне використання як традиційних так і нетрадиційних організаційних форм, методів фізичного виховання.

2

Основою системи фізичного виховання залишається руховий режим, а ефективною формою його є фізкультурні заняття.