Краматорський
навчально-реабілітаційний центр «Гайок»

«В кожній людині сонце.

Тільки дайте йому світити»

                                                                                                   Сократ

 

Вчитель-дефектолог - це фахівець, який займається вивченням, навчанням, вихованням та соціалізацією дітей, що мають порушення у своєму розвитку.

Функції вчителя-дефектолога в дошкільному закладі:

 • проводить повне і детальне обстеження кожної дитини з метою виявлення особливостей її мовленнєвого, пізнавального і соціального розвитку, в процесі якого визначає здібності дитини до навчання та ігрової діяльності - це допомагає організувати роботу з дитиною так, щоб максимально компенсувати та виправити виявлені недоліки розвитку;
 • підвищує пізнавальну активність дітей, розвиває основні психічні процеси (сприймання, увагу, пам’ять, мислення, уяву);
 • розвиває комунікативні здібності дітей;
 • сприяє формуванню ігрових навичок, адже гра є провідним видом діяльності у дошкільному віці;

Загальні напрями роботи:

 • пізнавальний розвиток (ознайомлення дітей з предметами та явищами навколишнього світу);
 • логіко-математичний розвиток;
 • мовленнєвий розвиток (розвиток фонематичних процесів, слухової уваги, розвиток активного словника, удосконалення лексичних та граматичних засобів мови, розвиток зв’язного мовлення);
 • розвиток психічних процесів (сприймання, уваги, пам’яті, мислення, уяви), інтелектуальних здібностей через організацію ігрової діяльності;
 • розвиток та вдосконалення моторних функцій (дрібної, загальної, артикуляційної моторики);
 • засвоєння сенсорних еталонів;
 • формування необхідного рівня емоційно-вольової та соціальної зрілості;
 • навчання елементам грамоти (існує, так званий, добукварний період, який потрібно пройти всім дітям перед тим, як почати вивчати букви. У цей період діти вчаться розрізняти звуки на слух, послідовність звуків у слові, що сприяє засвоєнню дитиною навичок читання та письма).