Краматорський
навчально-реабілітаційний центр «Гайок»

Основними завданнями музичного виховання у КНРЦ «Гайок» є:

  • розвиток загальної музикальності як сукупності музичних здібностей (емоційний відгук на музику, музичний слух і чуття ритму, музичне мислення, уява, пам’ять)
  • формування в дітях життєвої мистецької активності, спрямованості на сприйняття і творення прекрасного в мистецтві та житті (краса, гармонія, виразність, грація, вишуканість), емоційно-ціннісного ставлення до українського і світового музичного мистецтва
  • навчання виразному виконанню музичних творів (пісенних, танцювальних, інструментальних) та творчої їх інтерпретації, варіювання, імпровізації
  • виховування навичок музичного сприймання, виконавства і творчості в основних видах дитячої музичної діяльності, елементарних основ музичної культури (потреби, переживання, ставлення, інтереси, любов до музики).

Пріоритетним напрямком роботи керівника музичного КНРЦ «Гайок» Ірини КЛИМЕНКО є  «Музично-естетичне виховання дітей дошкільного віку засобами пісенного фольклору» у системі музичного виховання дітей з особливими потребами, впровадження елементів музичної терапії.