Краматорський
навчально-реабілітаційний центр «Гайок»

Головними завданнями дошкільного відділення центру є:

 • забезпечення права дітей зі складними порушеннями розвитку на здобуття відповідного рівня дошкільної освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;
 • забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття відповідного рівня дошкільної освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією;
 • формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
 • забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;
 • надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю;
 • надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), які виховують дітей з інвалідністю, з метою залучення їх та дітей до освітнього та реабілітаційного процесу.

Особливості умов виховання, навчання, утримання дітей в дошкільному відділенні центру визначаються:

 • гнучкою системою освітньої, виховної та корекційно-реабілітаційної роботи;
 • створенням спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, виховання та подолання порушень фізичного та психічного розвитку, формування мовлення та інших психічних процесів, поліпшення стану здоров’я з урахуванням характеру порушення розвитку;
 • здійсненням індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та реабілітації дітей із складними вадами розвитку відповідно до особливостей навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням характеру порушення розвитку.

Структура дошкільного відділення центру та порядок його комплектування:

 • У складі дошкільного відділення функціонують групи компенсуючого типу денного, короткотривалого та цілодобового перебування дітей віком від 3 до 6 (7) років та групи інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 • Мережа груп визначається уповноваженим органом управління за поданням директора центру, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно - гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу дітей з вадами розвитку, контингенту дітей та відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу.
 • Гранична наповнюваність груп для дітей, які мають складні вади розвитку не повинна перевищувати 6 осіб. Засновник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному відділенні центру.