Краматорський
навчально-реабілітаційний центр «Гайок»

Керівники проекту: вихователі Яковенко Н.Г., Кисловська Н.С.
Актуальність проекту: Використання техніки квілінгу удосконалює дрібну моторику, естетичний смак у дітей. Чим раніше будуть залучені до цього

процесу, тим легше вони в подальшому житті будуть стверджуватися як особистість, проявляючи творчий індивідуальний потенціал.
Мета проекту : формування художньо-творчої компетентності дітей у процесі створення виробів з паперу.
Завдання проекту:

  • Оволодіння знаннями про папір, його виробництво, види, властивості, способи конструювання з паперу;
  • Формування вмінь і навичок роботи з папером, виготовлення виробів у техниці квілінг, основних прийомів роботи;
  • Розвиток творчої особистості, емоційний, фізичний, та інтелектуальний розвиток, задоволення потреб особистості у творчій самореалізації;
  • Виховання культури праці, формування дружних стосунків у дитячому колективі, відчуття відповідальності та взаємодопомоги.
    Ресурсне забезпечення проекту: смужки паперу різних кольорів, палички різного діаметру, клей, сюжетні картинки, дидактичні ігри.