Краматорський
навчально-реабілітаційний центр «Гайок»

Керівник проекту: практичний психолог Ткаченко К.О.

Актуальність проекту: Використання  арт-терапевтичних технік у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами сприяє гармонізації внутрішнього світу дітей, покращенню їх соціально-психологічної адаптації та підвищенню рівня їх загального розвитку.


Мета проекту: сприяння пізнавальному розвитку дітей з особливими освітніми потребами, гармонізація розвитку особистості через розвиток здатності самовираження та самопізнання.

Завдання проекту:

  • Розвиток творчої особистості, задоволення потреб особистості у творчій самореалізації;
  • Формування позитивної самооцінки у дітей, розвиток впевненості у собі;
  • Зниження емоційної напруги, відновлення емоційної рівноваги;
  • Формування вмінь і навичок роботи у нетрадиційних техніках продуктивної діяльності;
  • Розвиток дрібної моторики та удосконалення скоординованості рухів;
  • Розвиток комунікативних вмінь та навичок, збагачення мовленнєвого запасу;
  • Удосконалення сенсорно-моторного та пізнавального розвитку дітей.