Краматорський
навчально-реабілітаційний центр «Гайок»

Головними завданнями Реабілітаційного відділення є:

 • Надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю.
 • Забезпечення системного кваліфікованого психолого-педагогічного супроводу дітей зі складними порушеннями з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку.
 • Соціалізація та інтеграція дітей із складними порушеннями в суспільство.
 • Проведення корекційно-розвиткової роботи.
 • Надання консультацій батькам або іншим законним представникам.

Метою діяльності Реабілітаційного відділення є інтеграція дітей з порушеннями психофізичного розвитку в суспільство шляхом здійснення комплексних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, корекцію його порушень.

Реабілітаційне відділення центру є складовою системи реабілітації дітей з інвалідністю та забезпечує якість реабілітації відповідно до державного стандарту у галузі освіти.

Реабілітаційне відділення включає медичну, психолого-педагогічну, фізичну, соціально-побутову реабілітацію для надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю.

Діяльність Реабілітаційного відділення  центру спрямована на реабілітацію основного та вторинного порушень та профілактику супутніх захворювань.

Послуги надають фахівці:

 • вчитель-дефектолог
 • вчитель-логопед
 • практичний психолог
 • сестра медична з ЛФК
 • сестра медична з масажу
 • сестра медична з фізіотерапії

Корекційно-реабілітаційна робота охоплює конкретні напрями роботи, зорієнтовані на поліпшення психофізичного розвитку та психолого-педагогічну допомогу в якісному засвоєнні навчального матеріалу.

1

Засоби здійснення корекційного впливу варіюються залежно від виявлених показників психофізичного стану дитини, який корегується постійною, компетентною та багатоманітною роботою всіх фахівців реабілітаційного відділення.

2

Реабілітація в Центрі носить комплексний характер і включає медичну, фізичну, соціальну реабілітацію, корекційно-розвиткову роботу згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю, яка зарахована до центру.

3

Реабілітація у центрі здійснюється шляхом використання технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення.

Індивідуальний підхід та сучасне обладнання допомагають ввести дитину у регулярний освітній простір.

4