Краматорський
навчально-реабілітаційний центр «Гайок»

КРАМАТОРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ГАЙОК» - це заклад загальної середньої освіти, створений з метою реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, їх інтеграції в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.

 

Головними завданнями Центру  на 2021-2022 навчальний рік є:

 1. Створення єдиного соціально - реабілітаційного освітнього простору для здобуття дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (далі - діти зі складними порушеннями), початкової та базової середньої освіті з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру.
 2. Забезпечення системного кваліфікованого психолого-педагогічного супроводу дітей із складними порушеннями з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку; надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю.
 3. Реалізація правових засад з охорони прав дітей з особливими освітніми потребами, що сприятиме своєчасному становленню та всебічному розвитку життєвої компетентності особистості дитини, формуванню її фізичної, психологічної готовності до нової соціальної ролі.
 4. Спрямувати освітній процес на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей, надати йому корекційну спрямованість та через індивідуальний та диференційований підходи забезпечити корекцію порушень розвитку, набуття компетентностей дітей з ООП.

Зміст освітнього процесу у КНРЦ «Гайок»

визначається відповідно до вимог чинних програм

виховання та навчання дітей дошкільного віку:

 

 • Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (Піроженко Т.О.)
 • Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (Білан О.Л.)
 • Освітня програма «Дитина в дошкільні роки» (Крутій К.Л.)
 • Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція) (Кононко О.Л.)

Спеціальних  програм корекційного навчання для роботи з дітьми,

які мають  особливі освітні потреби:

 • «Віконечко». Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років
 • «Розквіт». Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом
 • Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутичних порушень (Шульженко Д. І.)
 • Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення п’ятого року життя» (Рібцун Ю. В.)
 • Програма розвитку дітей «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення»
 • Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
 • Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю
 • Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (Бартєнєва Л. І.)
 • Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю «Формування соціальних навичок» (Висоцька А.М.)
 • Програмно-методичний комплекс навчання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю «Світ навколо мене» (Блеч Г. О., Бобренко І.)
 • «Фізичне виховання і основи здоров’я», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю (Гладченко І.)
 • «Музичне виховання», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю (Василевська О.)
 • «Образотворча діяльність» , програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю (Трикоз С.).

 

Парціальні освітні програми:

 • «Україна - моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (Кичата І.І.)
 • «Вчимося жити разом», програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7років (Піроженко Т.О.)
 • «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (Єфименко М. М.)
 • «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.)
 • «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (Борщ Р. М., Самойлик Д. В.)
 • «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (Малашевська І. А., Демидова С. К.)
 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (Лохвицька Л. В.)
 • «Дитина у світі дорожнього», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (Тимовський О.А.)
 • «Дитяча хореографія» (Шевчук А.С.)
 • «Смайлик», програма з формування основ комп’ютерної грамотності у дітей старшого дошкільного віку (Резніченко І.Ю.)
 • Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» (Тернопіль, Мандрівець, 2013 р.)

(Рішення про вибір програм   обговорено та схвалено педагогічною радою КНРЦ «Гайок»  №1 від 27.08.2020 р.)