Краматорський
навчально-реабілітаційний центр «Гайок»

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ ДО КНРЦ "ГАЙОК"

Процедура зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти до закладу здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН від 16 квітня 2018 р. №367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р.  № 564/32016 (далі-наказ МОН № 367).

Зарахування, відрахування та переведення осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом МОН від 01 серпня 2018 р. № 831, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за №945/32397.

Класи та групи Центру комплектуються учнями та вихованцями відповідно до його структури згідно з нормативами наповнюваності, в порядку, встановленому Положенням про навчально-реабілітаційний центр, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2019 року № 221.

 • До 1 класу центру за висновком ІРЦ зараховуються діти з 6 (7) років. При зарахуванні дітей до центру допускається перевищення віку, установленого для закладів загальної освіти, на 1-2 роки.
 • До дошкільного відділення  зараховуються   діти віком від 2 до 7 (8) років.
 • До реабілітаційного відділення центру зараховуються  діти з  порушеннями розвитку, які навчаються в інклюзивних класах (групах) дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів регіону (за заявою батьків або шляхом укладання угоди  з навчальним закладом).

Зарахування дітей  до Центру проводиться  наказом директора на підставі таких документів:

 1. заява батьків або осіб, що їх замінюють
 2. ксерокопія паспортів батьків або осіб, що їх замінюють
 3. копія свідоцтва про народження дитини
 4. копія картки платника податків
 5. висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини
 6. копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності); посвідчення дитини-інваліда
 7. копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування дитини (за потреби)
 8. медичні документи:
 • висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності)
 • медична довідка (форма № 086-1/о)
 • карта профілактичних щеплень (форма  № 063/о
 • витяг із «Історії розвитку дитини» (форма № 028/о) з даними про результати аналізів: загальний аналіз крові та сечі (7 днів); аналіз калу на яйця глистів (3 дні); зіскрібок на ентеробіоз (3 дні)
 • довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати навчальний заклад
 • довідка про епідеміологічне оточення (3 дні)
 • Усі діти з недорозвиненням мовлення повинні мати висновок сурдолога.

Зарахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється відповідно Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерства соціальної політики України      від 10 вересня 2012 року № 995/557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України     20 вересня 2012 року за № 1629/21941, Положення про навчально-реабілітаційний центр, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2019 року № 221.