Краматорський
навчально-реабілітаційний центр «Гайок»

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

ЯКОСТІ ОСВІТИ СТАНОМ НА ТРАВЕНЬ

2019/2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

У період з 04.05.2020 р по 15.05.2020 р. в  КНРЦ «Гайок» всі педагоги, залучені до освітнього процесу, проводили підсумковий моніторинг рівня досягнень та засвоєння програмних вимог станом на кінець 2019-2020 навчального року. Особливостями проведення обстеження у поточному навчальному році є врахування організованої дистанційної форми проведення освітнього процесу у зв’язку із оголошеним загальнонаціональним карантином з 12.03.2020 року у зв’язку з пандемією коронавірусу, COVID-19 в Україні та по теперішній час.

Дистанційна освіта у КНРЦ «Гайок» здійснюється у дошкільному відділенні закладу (група №3) та у реабілітаційному відділенні (група №4).  

Структура дистанційної освіти КНРЦ «Гайок»:
 • Матеріали занять згідно індивідуальних програм розвитку для кожної дитини було надано батькам вихованців.
 • Дистанційні завдання та заняття для дітей закладу з батьками.
 • Щотижневі випуски газети «Гаївочка», що містить методичні поради та рекомендації фахівців КНРЦ «Гайок».

Було посилено та активізовано інформаційно-просвітницьку роботу засобами електронного зв’язку (веб-сайту закладу; сторінки КНРЦ у Фейсбук; чати; oнлайн-групи педагогів/батьків в Viber; у телефонному форматі тощо) з метою активізації та залучення батьків до освітнього процесу.

 • Налаштовано роботу індивідуальних консультацій для батьків (тематичних або за запитом);
 • Систематично викладається просвітницька інформація для батьків щодо розвитку та виховання дитини на сайті закладу;
 • Для організації зворотного зв’язку, обміну досвідом та інформацією з батьками та педагогічними працівниками налаштовано систематичне та регулярне спілкування в сучасних месенджерах та соцмережах;
 • Було запропоновано доступні для самостійного застосування батьками вправи щодо зниження рівня тривожності, психогімнастика для дітей, рухливі ігри;
 • Було рекомендовано літературу та мультфільми для спільного перегляду батьків та дітей.

Під час комплексного оцінювання педагоги враховували основні принципи:

 • створення умов для розкриття певних знань
 • максимальна реалізація навичок дитини
 • активність дистанційної роботи дитини
 • спрямованість на підвищення результативності освітнього процесу.

Під час проведення моніторингу якості освіти серед вихованців дошкільного відділення (групи №1, №2 - діти, позбавлені батьківського піклування) педагоги дотримувались певного алгоритму: використання діагностичного інструментарію; використання методів і прийомів (методики обстеження), які допомагають виявити фактичний різнобічний рівень розвитку дитини; за результатами освітньої роботи - визначення рівня засвоєння знань (високий, середній, низький).

В результаті діагностики з’ясовано, що освітня робота з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм виховання та навчання дітей дошкільного віку  (рішення про вибір програм   обговорено та схвалено педагогічною радою КНРЦ «Гайок»  №1 від 27.08.2019 р.).

Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу у всіх вікових групах, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, інтересів та запитів дітей.

У всіх групах створене доцільне розвивально-предметне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види їх активності. З таблиці видно, що  у всіх вікових групах відсоток успішності збільшився (мал.2).

мал.2

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ СТАНОМ НА ТРАВЕНЬ 2019/2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

page monitoring osviti 19 20